Приміщення Сватівської Міської Ради Сватівська Міська Рада Герб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська міська рада П’ятого скликання Сорокова сесія РІШЕННЯ Від 24 лютого 2010 р. м. Сватове «Про внесення змін у рішення Тридцятої сесії п’ятого скликання «Про місцеві податки та збори» від 12.02.2009р.»


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України 

Сватівська міська рада Шостого скликання РІШЕННЯ Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сватівської міської ради

 

Сватівська міська рада Шостого скликання  м. Сватове

 

РІШЕННЯ

 

На виконання повноважень органу місцевого самоврядування відповідно до законодавства України, керуючись ст. 26Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України

 

Сватівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

І. Затвердити місцеві податки і збори:

1. Єдиний податок.

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

4. Туристичний збір.

 

ІІ. Затвердити Положення про:

1. Єдиний податок (додаток 1).

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів. (додаток 2)

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. (Додаток 3)

4. Туристичний збір. (Додаток 4)

 

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики.

 

Сватівський міський голова              Є.В. Рибалко

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

Рішенням третьої сесії Сватівської

міської ради від «___»________2010року

Положення

Про єдиний податок

1. Платники збору

1.1. фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

1.2. Не є платниками єдиного податку:

суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;

суб'єкти підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;

суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів.

2. Ставки збору

2.1. Ставка єдиного податку встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі визначеному додатком до даного положення, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

2.2. У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

3. Порядок та строки сплати податку

3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

3.2. Суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість"

10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

3.4. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

3.5. Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлюються Державною податковою адміністрацією України і є єдиними на всій території України.

4. Порядок використання свідоцтва про право сплати єдиного податку

4.1. Оригінал свідоцтва про право сплати єдиного податку повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

4.2. Свідоцтва про право сплати єдиного податку повинно бути відкрите та доступне для огляду.

4.3. Для запобігання пошкодженню свідоцтва про право сплати єдиного податку (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії свідоцтв у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого свідоцтва повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

4.4. Свідоцтва про право сплати єдиного податку діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

4.5. Передача свідоцтва про право сплати єдиного податку іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

4.6. Свідоцтво про право сплати єдиного податку, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

Ставки єдиного податку

з/п

Код

Вид діяльності

грн./міс.

1.

01.11

Вирощування зернових та технічних культур.

2 грн.

в місяць

з 1 га

2.

01.12.

Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.

150

 

01.2.

Тваринництво.

100

3.

05.

Рибальство та пов’язані з ним послуги.

150

4.

15.

Виробництво харчових продуктів і напоїв.

200

5.

18.

Виробництво одягу і виробництво хутра та вироби з хутра.

80

6.

19.

Виробництво взуття.

80

7.

20.

Оброблення деревини, виробництво виробів з деревини, крім меблів.

100

8.

22.

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації.

150

9.

25.12

Відновлення протектора гумових шин та покришок

60

10.

25.23.

Виробництво будівельних виробів з пластмас.

100

11.

26.61.

Виробництво виробів з бетону для будівництва.

200

12.

28.

Виробництво готових металевих виробів.

200

13.

29.32.4.

Ремонт, т/о і монтаж машин і устаткування для сільського і лісового господарства.

200

14.

36.

Виробництво меблів та іншої продукції.

200

15.

36.22.

Виробництво ювелірних виробів.

200

16.

37.20.

Оброблення скла.

70

17.

45.11.

Розбирання та знесення будівель і земляні роботи.

200

18.

45.2.

Будівництво будівель і споруд.

200

19.

45.3.

Установлення інженерного устаткування будівель і споруд.

200

20.

50.

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування і ремонт.

200

21.

50.30.2

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

200

22.

51.

Оптова торгівля.

200

23.

52.

 

 

24.

52.11

Роздрібна торгівля в не спеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

200

25.

52.12

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

200

26.

52.24.1

Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами

150

27.

52.31

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

200

28.

52.48.9

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами.

150

29.

52.5

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

200

30.

52.6

Роздрібна торгівля поза магазинами

200

31.

52.63.1

Роздрібна торгівля усіма видами товарів, що здійснюються комівояжерами

200

32.

52.63.2

Роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати тощо

200

33.

52.71.

Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри.

80

34.

52.72.

Ремонт побутових електричних товарів.

100

35.

52.72.1

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

100

36.

52.73.1.

Ремонт годинників.

30

37.

52.73.2.

Ремонт ювелірних виробів.

200

38.

52.74.1.

Ремонт і перероблення одягу.

100

39.

55.10.0.

Діяльність готелів.

200

40.

55.30.2.

Діяльність кафе.

200

41.

55.40.2.

Діяльність барів.

200

42.

55.52

Послуги з постачання готової їжі

60

43.

60.22.0

Діяльність таксі.

200

44.

60.21.1.

Діяльність автомобільного регулярного транспорту.

100

45.

60.23.

Діяльність нерегулярного автомобільного транспорту.

100

46.

60.24.

Діяльність вантажного автомобільного транспорту.

200

47.

63.4

Організація перевезення вантажів

200

48.

66.

Страхування.

200

49.

67.

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

200

50.

70.

Операції з нерухомим майном.

200

51.

71.1.

Оренда автомобілів.

200

52.

71.31.

Оренда сільськогосподарських машин та устаткування.

200

53.

71.33

Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку.

100

54.

71.4.

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку.

50

55.

72.

Діяльність у сфері інформатизації.

200

56.

74.11.

Діяльність у сфері права.

200

57.

74.12.

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудит.

200

58.

74.13.

Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки.

200

59.

74.14.

Консультування з питань комерційної діяльності та управління.

200

60.

74.4.

Рекламна діяльність.

200

61.

74.5.

Підбір і забезпечення персоналом.

100

62.

74.81.

Діяльність у сфері фотографії.

100

63.

74.85.

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу.

80

64.

80.4.

Інші види діяльності у сфері освіти.

50

65.

85.12.

Медична практика.

200

66.

85.14.

Стоматологічна практика.

200

67.

85.2.

Ветеринарна діяльність.

200

68.

92.34

Інша видовищно-розважальна діяльність.

200

69.

92.62.0

Інша діяльність у сфері спорту.

40

70.

92.7.

Діяльність у сфері відпочинку та розваг.

200

71.

93.02.

Надання послуг перукарями та салонами краси.

100

72.

93.03.

Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг.

200

73.

93.04

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту.

100

74.

93.05

Надання інших індивідуальних послуг.

80

75.

29.11.3.

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін.

100

76.

29.12.2.

Ремонт і технічне обслуговування насосів та гідравлічних систем.

100

77.

32.30.3.

Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису і відтворення звуку та зображення.

100

78.

51.57.0.

Оптова торгівля відходами та брухту.

200

79.

92.71.0.

Діяльність з організації азартних ігор.

200

80.

52.47.0.

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами.

60

81.

 

Інші

100

Додаток 2

Затверджено

Рішенням третьої сесії Сватівської

міської ради від «___»________2010року

Положення

Про збір за місця для паркування транспортних засобів

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Сватівської міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,285 грн.

4. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

5. Перелік земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

5.1. На території Сватівської міської ради для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів обладнано місця за адресами м. Сватове:

- вул.. Дзержинського

- пл. Привокзальна.

5.2. Площі земельних ділянок, на яких здійснюється діяльність з паркування транспортних засобів становить :

  • По вул. Дзержинського – 575 кв.м.

  • По пл.. Привокзальна - 655,5 кв.м.

Загальна площа – 1230,5 кв.м.

Кількість парковочних місць складає :

  • По вул. Дзержинського – 60 місць

  • По пл.. Привокзальна - 57 місць

5.3. З загальної площі для здійснення паркування відводиться 40 кв.м. для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою

- По вул. Дзержинського – 2 місць,

  • По пл.. Привокзальна - 2 місць,


 

Додаток 3

Затверджено

Рішенням третьої сесії Сватівської

міської ради від «___»________2010року

Положення

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у с. Зміївка, с. Соснове та м. Сватове підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджоло інвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

3. Ставки збору

3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в розмірі:

а) на території міста Сватове:

для торгівельної діяльності 180 грн.

для надання побутових послуг (пошив одягу, ремонт взуття, перукарня) – 140 грн.

б) на території с. Соснове, с. Зміївка, с. Дачне 94 грн.

3.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 376 грн.

3.4. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1129 грн.

3.5. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) 941;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, у розмірі 1882 грн, за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, у розмірі 941 грн., за кожний стіл для більярда;

для проведення інших оплатних розважальних ігор у розмірі 941 грн., за кожне окреме гральне місце.

3.6. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 47 грн., щорічно.

3.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 13 грн..

4. Порядок придбання торгового патенту

4.1. Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

4.2. Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі
підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. Порядок та строки сплати збору

5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, за місцем провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

6. Порядок використання торгового патенту

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту

7.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

7.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це Сватівської міжрайонної державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Додаток 4

Затверджено

Рішенням третьої сесії Сватівської

міської ради від «___»________2010року

Положення

про туристичний збір

1. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці,
а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору,
та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Сватівської міської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

3. Ставка збору

3.1. Cтавка встановлюється у розмірі від 0,5 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

.4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради «Про місцеві податки і збори м. Сватове»

1. Визначення проблеми:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначення порядку їх сплати в межах визначених законом надано органам місцевого самоврядування.

Проблема полягає в необхідності викладення положення про місцеві податки і збори в новій редакції з урахуванням змін законодавства. До участі у вирішення цього питання були залучені фахівці міської ради, Сватівської МДПІ, які прийняли участь в розробці нової редакції положення про місцеві податки і збори.

На підставі всебічного аналізу місцевих податків і зборів проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про місцеві податки і збори на території Сватівської міської ради»

Вказану проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому, що відповідно до діючого законодавства місцеві податки і збори, їх ставки та порядок сплати затверджуються міською радою.

2. Очікувані результати.

Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту є впорядкування місцевих податків і зборів шляхом викладення рішення в редакції з урахуванням усіх змін та доповнень.

3. Цілі державного регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету м. Сватове.

4. Механізм розв’язання проблеми

Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлювати місцеві податки і збори з обов’язковим визначенням об’єкту оподаткування, платників податків і зборів, розміру ставки, податкових періодів та інших обов’язкових елементів, визначенних статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення міської ради Про місцеві податки і збори на території Сватівської міської ради з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Розробка проекту рішення міської ради здійснювалися за принципами:

- доцільності;

- адекватності;

- прозорості;

- ефективності;

- передбачуваності;

- збалансованості.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;

- проведення моніторингу ставок оподаткування в містах Луганської області;

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії міської ради;

- інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

- положення даного акту прості;

- чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт;

- вартість виконання вимог, встановлених актом нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей.

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

Впровадження рішення міської ради «Про місцеві податки і збори на території Сватівської міської ради» після його прийняття має здійснюватися:

1) міською радою у частині внесення змін, викладення рішення в новій редакції та оприлюднення рішення;

2) Сватівською МДПІ, на яку покладено контроль за справлянням місцевих податків і зборів до міського бюджету.

Дія акту поширюватиметься на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Запропоновані механізми справляння місцевих податків і зборів відповідають вимогам діючих нормативно-правових актів. Практичне запровадження даного рішення покладається на суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), а також Сватівську МДПІ.

У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

- суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку зареєструватися та платити податки, які передбачені даним рішенням;

- представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання;

- зміна діючого законодавства.

Позитивним фактором є надходження коштів до міського бюджету, які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ.

6. Визначення очікуваних результатів.

Застосування вказаного проекту регуляторного акту надасть можливість:

Аналіз вигод та витрат
 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Встанолення обсягу надходжень до міського бюджету

Додаткові витрати міського бюджетів відсутні.


 

2. Розвиток інфраструктури міста

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Розвиток інфраструктури міста


 

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок дохідної частини міського бюджету


 

7. Строк дії регуляторного акту.

Рішення міської ради Про місцеві податки і збори на території Сватівської міської ради є регуляторним актом, який поширюється на широке коло осіб – суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Сватове, с. Соснове, с. Зміївка, с Дачне. Строк дії його не обмежено конкретним періодом (до внесення змін в законодавчі, нормативні акти та рішення міської ради).

8. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої Сватівською МДПІ


 

Вище представлене РІШЕННЯ Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сватівської міської ради. Сподіваємося що РІШЕННЯ Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сватівської міської ради, буде вам корисним. Успіхів вам!

 

Повернутись на сторінку "Рішення Сватівської Міської Ради"

 

Обговорити на форумі

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.