Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Програма Економічного І Соціального розвитку м. Сватове на 2009 рік


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України 

Програма Економічного І Соціального розвитку м. Сватове на 2009 рік

 

Розділ І. Мета, основні завдання та пріоритетні напрями програми

Головна проблема місцевого самоврядування - це відсутність економічної основи, ресурсу для достатньої життєдіяльності територіальної громади.
Виходячі із стратегічної мети держави у побудові конкурентноспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство, основними завданнями на довгострокову перспективу залишаються :

 • Висока якість життя громадян;
 • Конкурентноспроможність економіки;
 • Ефективна та справедлива влада;
 • Інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава.
   У межах стратегічних завдань на середньострокову перспективу цілями бюджетної політики в соціально-економічному розвитку визначено :
 • Зниження податкового тиску на економіку і забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату як основи стійкого економічного зростання;
 • Забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи;
 • Подолання бідності та створення ефективної системи соціального захисту;
 • Підтримка структурних реформ в економіці та реформування бюджетної сфери;
 • Стимулювання комплексного і динамічного регіонального розвитку.
   В межах фінансової забезпеченості бюджету Сватівської територіальної громади Метою Програми є визначення основних напрямів, пріоритетів та етапів розвитку задля ефективного використання фінансових ресурсів та науково-виробничого місцевого потенціалу на основі аналізу результатів 2007-2008р.р., цілей економічного і соціального розвитку міста у 2009 році, а також створення організаційних, нормативно-правових та економічних механізмів забезпечення позитивних зрушень у економічному і соціальному розвитку м. Сватове.
   Реалізація цієї мети відбуватиметься у виконанні основних завдань Програми та сприятиме утвердженню економічної безпеки території, підвищення життєвого рівня населення, поліпшення якості послуг, які надаються населенню з різних джерел, на основі додаткових можливих ресурсів від ринкових перетворень у господарському комплексі, а також у розробленні правових засад та інструментів державного стимулювання цих процесів.

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення структури господарського комплексу міста;
- досягнення раціонального використання всіх територіальних ресурсів;
- забезпечення надійного функціонування соціальної та виробничої інфраструктури;
- послідовне зростання якості життя населення міста.

   Регіональна економічна та соціальна політика у 2009 році буде спрямована на:

- сприяння утримання соціальної ефективності в економічній нестабільності;
- підвищення темпів росту внутрішнього попиту;
- формування позитивного інвестиційного іміджу, ініціювання державного інвестування створення нових робочих місць та залучення інвестицій недержавного сектору.

Пріоритетні напрямки Програми:

Послідовне поліпшення якості життя населення за рахунок:

 • забезпечення продуктивної зайнятості населення, створення нових робочих місць;
 • забезпечення системності у виплаті заробітної плати та всіх видів соціальної допомоги;
 • створення умов для проведення соціального діалогу між владою та громадськістю з питань соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян.
 • формування соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури, поліпшення демографічної ситуації, розвиток духовної сфери;
 • сприяння роботі та надання підтримки органам самоорганізації населення;
 • підтримка інвалідів, ветеранів ВВВ.

Поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних послуг шляхом:

 • розширення доступності отримання якісної освіти для дітей, молоді та робочої молоді;
 • реалізація заходів щодо профілактики та зниження рівня захворювань, впровадження принципів здорового способу життя населення;
 • поліпшення інформаційного забезпечення населення;
 • збереження культурної і історичної спадщини.
 • створення правових та економічних умов для соціального розвитку м. Сватове;
 • реформування житлово-комунального господарства;
 • розвиток соціально – культурної мережі установ міста;

Підвищення безпеки життєдіяльності населення, а саме:

 • посилення безпеки праці в усіх сферах економічної діяльності;
 • реалізацію заходів щодо зменшення рівня забруднення навколишнього середовища;
 • створення безпечних умов життєдіяльності населення;
 • формування складових частин екологічної мережі;
 • благоустрій та озеленення міста, забезпечення в ньому чистоти та порядку;
 • охорона довкілля, дотримання санітарних норм щодо саночистки міста;
 • забезпечення прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку.

Забезпечення ефективного функціонування реального сектору економіки, а саме:

 • підвищення конкурентоспроможності продукції промисловості, сільського господарства на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • впровадження сучасних енергоефективних технологій та обладнання;
 • підвищення інвестиційної привабливості підприємств промисловості, аграрного сектору;
 • створення ринкової інфраструктури щодо урізноманітнення видів підприємницької діяльності, сприяння роботі міських ринків та розвитку всіх форм торгівлі в місті;
 • сприяння інвестиційній діяльності у місті;
 • посилення контролю за розрахунками за використані енергоресурси;
 • подальше впровадження послуг зв’язку на базі новітніх технологій та задоволення потреб споживачів на послуги телефонного зв’язку;
 • сприяння формуванню конкурентного середовища та удосконалення відносин власності.

Сприяння створенню умов для підтримки та розвитку підприємництва шляхом:

 • підвищення ступеню прозорості та забезпечення оптимізації процесу легітимізації підприємницької діяльності;
 • розвитку інфраструктури підтримки приватної ініціативи та підприємництва;
 • розробки методичного та організаційного забезпечення міжсекторальної взаємодії органів влади, громадських організацій та підприємництва;
 • сприяння роботі міських ринків та розвитку всіх форм торгівлі в місті;
 • забезпечення безумовного дотримання принципів державної регуляторної політики.

формування фінансової самодостатності розвитку м. Сватове шляхом:

 • ефективного використання всих можливих ресурсів (трудових, фінансових, природних і інш.);
 • ефективного управління комунальним майном.
   Пріоритетні напрямки Програми обумовлюють її структуру, а цільові орієнтири – зміст.

   Розв’язання завдань з розвитку міста значною мірою залежить від проведення структурних реформ у країні, істотного вдосконалення ринкових інститутів, адекватних новим умовам господарювання, які забезпечуватимуть ефективне управління соціально-економічним розвитком територіальних одиниць на місцевому рівні.
   В Україні з 2008 року суттєво погіршилася фінансово-економічна ситуація. Погіршення економічного стану країни зумовлено як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. До основних негативних зовнішніх факторів можна віднести розгортання світової фінансової кризи, відсутність доступу до зовнішніх ринків капіталу та різке падіння світових цін та попиту на українську експортну продукцію (метал, хімія, продукція машинобудування, продовольчі товари). Внутрішніми факторами є накопичення значних валютних ризиків та дисбалансів у термінах залучення пасивів та розміщення активів в банківській системі, занадто висока залежність банків та реального сектору економіки від зовнішнього кредитування, проблеми з окремими банками, «заморожування» приватизаційних процесів, політична нестабільність.

  

  

Обговорити на форумі

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.