Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Програма Економічного І Соціального розвитку м. Сватове на 2009 рік


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України 

Програма Економічного І Соціального розвитку м. Сватове на 2009 рік

 

Розділ ІV. Механізм реалізації завдань Програми.

4.1.Нормативно – правове та організаційне забезпечення Програми.

    Дана програма затверджується на пленарном засіданні Сватівської міської ради, є нормативно – правовим актом діючим на відповідній території Сватівської громади.

    Передбачає забезпення розроблення місцевих цільових програм: (2.1) соціального, культурного та екологічного розвитку міста, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста, коригування генеральних планів, розроблення місцевих правил забудови, типове проектування, реставрацію пам»яток архітектури міського значення, транспорт, дорожне господарство, регульовання цін на послуги, регульовання земельних відносин, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг для можливості фінансування цих видатків закріплених нормами бюджетного кодексу України.

    Реалізація основних завдань Програми передбачає тісну взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із залученням всих місцевих можливих ресурсів - трудових, фінансових, капітальних на державних, комунальних та приватних підприємствах міста з питань його розвитку.

    Ефективне використання повноважень органів місцевого самоврядування щодо формування власних доходів та спрямуванню видатків, сприяння розвиткові підприємництва, обсягів виробництва, залученню інвестицій, спільних з іншими територіальними громадами проектів розвитку регіонів, утримання об’єктів соціально-культурної сфери.

4.2.Фінансове забезпечення Програми.

    Важливою складовою економічного механізму є фінансово-кредитний або фіскальний механізм, який містить механізм оподаткування, формування бюджету, кредитування, фінансування, тощо.
    Так, при розробці проекту бюджету на 2009 рік враховано основні завдання бюджетної політики на території міської громади, враховуючи інтереси всіх верств населення міста, подальший його розвиток, зокрема тих галузей на які чинне законодавство дозволяє вплинути та надати всіляку державну допомогу.
    Для укріплення місцевих бюджетів та ресурсу, з боку держави було прийнято низку Законів, зокрема, у 2008 році збільшено ставки земельного податку та орендної плати за землю, що стало базою для збільшення доходів місцевих бюджетів на 2009 рік.
    Так, починаючи з 2009 року місцеві бюджети отримають додатковий ресурс у вигляді надходжень коштів від реалізації безхазяйного майна, скарбів, знахідок, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі (крім коштів від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури та майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування), які були джерелом формування державного бюджету.
    Також, буде запроваджено податок на нерухоме майно, який повністю спрямовуватиметься до місцевих бюджетів (у разі прийняття проекту Закону України “Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки” від 15.04.2008 № 2378).
    При формуванні показників бюджету на 2009 рік враховувався вплив наслідків світової фінансової кризи на економіку міста, вплив зовнішньої кон’юнктури на продукцію експортоорієнтованих галузей економіки, а також спад обсягів промислового виробництва, який відбувся наприкінці 2008 року, по основних бюджетоутворюючих галузях промисловості: металургія (на 22,9% до 2007 року), будівництво та торгівля.
    Аналізуючи обсяги виробництва підприємств, макроекономічні показники країни, у 2009 році передбачається отримати надходження хоча б на рівні минулого року (прибутковий податок передбачено на 73,5% до отриманих у минулому, питома вага його у загальному фонді міського бюджету – 47,0%), а нарощення фондів бюджету відбудеться за рахунок додаткових внов введених та незаборонених законодавством коштів.
    Так, до попередніх розрахунків наявної бази оподаткування за загальним фондом передбачається отримати податків зборів та платежів в обсязі 5.758.684грн., податкових надходжень спеціального фонду бюджету в обсязі 303.300грн., що стало можливим при застосуванні індексу до ставок земельного податку, передачею до місцевих бюджетів деяких податків (податок з дох.ф.ос.- військовослужб. та рядов і начальницького складу органів і установ виконання покарань, податкової міліції) – 181.700тисгрн., введенням нових (податок з дох.ф.ос.- від продажу нерухомого та рухомого майна та надання нерухомого майна в оренду , житловий найм; податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів майнових чи немайнових прав) – на 15.000грн. та адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху на території міста (25% після розподілу) – 191.800грн., отримання обсягів виробництва у реальному секторі економіки хоча б на рівні минулого (планове отримання обсягів виробництва – 120,7%, гальмування прогнозованими інфляційними процесами - 121,1% (індекс споживчих цін)).
    За попередніми власними розрахунками, також очікується отримати власних надходжень бюджетних установ підпорядкованих Сватівської міської ради в обсязі 230,9тис.грн., здійснити продаж земельних ділянок та сформувати бюджет розвитку міста в обсязі 60тис.грн.

    Враховуюче викладене, та з метою забезпечення умов для виконання завдань 2009 року 100-відсотковій мобілізації податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів, Сватівською МДПІ заплановані Основні завдання на 2009 рік:
1. Організація ефективної роботи з безумовного виконання завдань, встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, заходів, передбачених Планом контрольно-економічної роботи Сватівської МДПІ на 2009 рік.
3. Визначення переліку платників, що ухиляються від сплати податків, не звітують або знаходяться у розшуку та вжиття заходів щодо залучення їх до сплати або припинення державної реєстрації.
4. Організація роботи відділів аудиту юридичних осіб, оподаткування юридичних осіб з підприємствами, які мають значні фінансові обороти та мізерне податкове навантаження, викриття схеми мінімізації податкових зобов’язань, вжиття заходів щодо ліквідації віртуального ПДВ та сплати донарахованих сум податку.
5. Забезпечення підвищення якості камеральних перевірок податкових декларацій з метою виявлення невикористаних резервів щодо надходження до бюджету податку на прибуток, при цьому звернувши особливу увагу на обґрунтованість надання податкових пільг окремим категоріям платників податків.
6. Організація роботи щодо забезпечення стягнення податкового боргу по ресурсних та неподаткових платежах.
7. Направлення обґрунтованих пропозицій по припиненню (вилученню) права користування земельними ділянками по всіх боржниках, які систематично не сплачують плату за землю.
8. Забезпечення щоквартального отримання інформації від нотаріальних контор про укладені договори дарування, купівлі-продажу та міни будинковолодінь, земельних часток (паїв), перехід у спадок; від БТІ, районного відділу земельних ресурсів – про перереєстрацію цього майна та земельних ділянок з метою залучення до оподаткування фізичних осіб - платників податку за землю.
9. Організація роботи підпорядкованих підрозділів щодо 100-відсоткової сплати донарахованих сум, при відборі підприємств для перевірки враховувати факти наявності активів.
10. Організація проведення семінарів з питань застосування норм чинного податкового законодавства та з актуальних питань оподаткування юридичних та фізичних осіб.Та інших, спрямованих на фінансове укріплення місцевих бюджетів.
    У сфері ринку праці та зайнятості населення:
    Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок міського бюджету виходячи з наявних фінансових ресурсів, власних коштів, коштів підприємств та в рамках державної та місцевої бюджетної політики з визначенням механізмів фінансування намічених заходів та гарантованою бюджетною підтримкою загальнодержавних пріоритетів закріплених Законом України «Про державний бюджет України на 2009 рік».
    Стимулювання розвитку міста забезпечуватиметься на засадах концентрації державних та місцевих ресурсів, з метою досягнення найбільшої ефективності їх використання, конкурентності, партнерства, яке передбачає співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в питаннях розвитку міста Сватове.
    Цільове бюджетне фінансування розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міста здійснюватиметься за умовами та в порядку, що встановлені Бюджетним кодексом України. Крім передбачуваних щороку Законом України про Державний бюджет України обсягів фінансування та між бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій) та затвердженого міського бюджету з встановленням обсягів фінансування за напрямками (КФК) та економічною суттю (КЕКВ) бюджетної класифікації видатків.
    Доходи місцевого бюджету, які не враховуються під час розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів можуть спрямовуватися на видатки соціального захисту і соціального забезпечення, фінансування розроблених та затверджених міських цільових програм містобудівного розвитку, розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, дорожнього господарства, природоохоронних та правоохоронних заходів та попередження надзвичайних ситуацій, реставрацію та охорону пам’яток архітектури місцевого значення, тощо.
    За рахунок бюджету розвитку міста здійснюватиметься цілеспрямоване використання власних джерел на капітальне придбання, реконструкцію та капітальні вкладення до статутних фондів підприємств комунальної власності, що повинні забезпечити першочергові потреби міста задля його розвитку.
    Фінансування природоохоронних заходів здійснюватиметься за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету та можливості загального фонду.
    Фінансування заходів капітального ремонту та поточного утримання доріг здійснюватиметься за рахунок загального фонду та спеціального, а саме податку з власників транспортних засобів у складі міського бюджету.
    Фінансування Програми здійснюватиметься також за рахунок внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, благодійних внесків, коштів міжнародних програм, введення податку на нерухомість, згідно п. 4.2 закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”, тощо.
    Формування разом з управлінням РДА та міською радою пропозицій Кабінету Міністрів України стосовно щорічного включення завдань до Державної програми соціального і економічного розвитку України та щодо обсягів фінансування з державного бюджету.

4.3.Інформаційне забезпечення Програми.

    Метою інформаційного забезпечення Програми є об’єктивне інформування громадськості та публічне обговорення стану справ у місті, виконання намічених заходів відповідної програми на сторінках газети “Голос Громади” телебачення і радіомовлення тематичних передач та проведення громадських слухань.

4.4.Контроль за виконанням Програми.

    Сватівська міська рада відповідає за здійснення заходів Програми.

    Виконавчий комітет міської ради повинен забезпечувати організацію виконання вищевказаних завдань та щороку надавати звіти про хід виконання цих заходів і завдань РДА для передбачення виділення коштів з Державного бюджету на реалізацію заходів програми під час розроблення проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та Державної програми економічного і соціального розвитку України на черговий рік.
    Остаточний конроль за ходом виконання даної Програми, змін напрямків фінансування та виконання термінових невідкладних заходів покладається на Сватівську міську раду. 

Обговорити на форумі

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.