Приміщення Сватівської Міської Ради Сватівська Міська Рада Герб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська міська рада. Шостого скликання. Шоста сесія. Рішення Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сватівської міської ради


 

СтатистикаІсторія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента УкраїниПовернутися на сторінку "Сесії Сватівської Міської Ради"

Повернутися на сторінку: Сесія № 6 Сватівської Міської Ради шостого скликання

Сесія № 6 Сватівської Міської Ради шостого скликання

 

Від «» червня 2011 р. м. Сватове

 

 

Проект Рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території Сватівської міської ради

 

На виконання повноважень органу місцевого самоврядування відповідно до законодавства України, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 265, 266, 267, 268, підрозділом 8 перехідних положень Податкового кодексу України, Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами)

 

Сватівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

І. Затвердити місцеві податки і збори:

1. Єдиний податок.

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

4. Туристичний збір.

5. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ІІ. Затвердити Положення про:

1. Єдиний податок (додаток 1).

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів. (додаток 2)

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. (Додаток 3)

4. Туристичний збір. (Додаток 4)

5. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. (Додаток 5)

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики.

IV. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.


 

Сватівський міський голова       Є. В. Рибалко

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради «Про місцеві податки і збори м. Сватове»

 1. Визначення проблеми:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України   від 2 грудня 2010 року № 2755-  повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначення порядку їх сплати в межах визначених законом надано органам місцевого самоврядування.

 Проблема полягає в необхідності викладення  положення про місцеві податки і збори в новій редакції з урахуванням змін законодавства. До участі у вирішення цього питання були залучені фахівці міської ради,  Сватівської МДПІ,  які прийняли участь в розробці  нової редакції положення про місцеві податки  і збори.

На підставі всебічного аналізу місцевих податків і зборів проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про місцеві податки  і збори на території Сватівської міської ради»

Вказану проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому, що відповідно до діючого законодавства місцеві податки і збори, їх ставки та порядок сплати затверджуються міською радою.

 2. Очікувані результати.

Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту є впорядкування місцевих податків і зборів шляхом викладення рішення в редакції з урахуванням усіх змін та доповнень.

3. Цілі державного регулювання.

 Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету м. Сватове.

 4. Механізм розв’язання проблеми

Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право  встановлювати місцеві податки і збори з обов’язковим визначенням об’єкту оподаткування, платників податків і зборів, розміру ставки, податкових періодів та інших обов’язкових елементів, визначенних статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

 Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення міської ради Про  місцеві податки  і збори на території Сватівської міської ради з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Розробка проекту рішення міської ради здійснювалися за принципами:

- доцільності;

- адекватності;

- прозорості;

- ефективності;

- передбачуваності;

- збалансованості.

Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;

- проведення моніторингу ставок оподаткування в містах Луганської області;

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії міської ради;

- інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

- положення даного акту прості;

- чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт;

- вартість виконання вимог, встановлених актом нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

 5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей.

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

Впровадження рішення міської ради  «Про місцеві податки  і збори на території Сватівської міської ради»  після його прийняття має здійснюватися:

1) міською радою у частині внесення змін, викладення рішення в новій редакції та оприлюднення рішення;

2)  Сватівською МДПІ, на яку покладено контроль за справлянням місцевих податків і зборів до міського бюджету.

Дія акту поширюватиметься на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Запропоновані механізми справляння місцевих податків і зборів відповідають вимогам діючих нормативно-правових актів. Практичне запровадження даного рішення покладається на суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), а також Сватівську МДПІ.

У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

- діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

- суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку зареєструватися та платити податки, які передбачені даним рішенням;

- представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання;

- зміна діючого законодавства.

Позитивним фактором є надходження коштів до міського бюджету, які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ.

 6. Визначення очікуваних результатів.

Застосування вказаного проекту регуляторного акту надасть можливість:

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Встановлення обсягу надходжень до міського бюджету

Додаткові витрати  міського  бюджетів   відсутні.

 

2.  Розвиток інфраструктури міста

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Розвиток інфраструктури міста

 

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок  дохідної частини міського бюджету

 

 7. Строк дії регуляторного акту.

Рішення міської ради Про місцеві податки  і збори на території Сватівської міської ради є регуляторним актом, який поширюється на широке коло осіб – суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів, є загальнообов’язковим до застосування на території міста Сватове, с. Соснове, с. Зміївка, с Дачне. Строк дії його не обмежено конкретним періодом (до внесення змін в законодавчі, нормативні акти та рішення міської ради). 

 8. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації наданої Сватівською МДПІ

 

 

 

 

повернутися вгору

 

Повернутися на сторінку: Сесія № 6 Сватівської Міської Ради шостого скликання

Повернутися на сторінку "Сесії Сватівської Міської Ради"

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська міська рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.