Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська міська рада. Виконавчий комітет. РІШЕННЯ «Про затвердження тарифу КП «Сватове-благоустрій» на послугу з утримання прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків м. Сватове»


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента УкраїниПовернутися на сторінку Рішення Сватівського Міського виконавчого комітету

Сватівська міська рада. Виконавчий комітет. ПРОЕКТ РІШЕННЯ 2011 року м. Сватове «Про затвердження тарифу КП «Сватове-благоустрій» на послугу з утримання прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків м. Сватове»

 

Рішення

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 2011 року м. Сватове «Про затвердження тарифу КП «Сватове-благоустрій» на послугу з утримання прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків м. Сватове »

 

 

Розглянувши економічно обґрунтований розрахунок витрат КП «Сватове-благоустрій» на утримання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків м. Сватове, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Законом України «Про житлово-комунальні послуги» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Сватівської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити для підприємства, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Сватове КП «Сватове-благоустрій » тариф на послугу з утримання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків м. Сватове у розмірі 0,70 грн. за 1 кв.м. загальної площі квартири.

2. Комунальному підприємству «Сватове-благоустрій» у разі ненадання або надання в неповному обсязі послуги, тариф на яку затверджений цим рішенням, а також у разі відхилення при наданні вказаної послуги її кількісних та якісних показників від нормативних, здійснювати відповідно до вимог діючого законодавства відповідний перерахунок споживачам розміру плати за послугу з утримання прибудинкової території.

3. Рішення набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Євтушенко О.І.

 

Сватівський міський голова          Є.В. Рибалко

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконкому Сватівської міської ради «Про затвердження тарифу на послуги з утримання прибудинкових територій

КП «Сватове-благоустрій» у м. Сватове »

  1. Визначення проблеми

Комунальне підприємство «Сватове-благоустрій» на теперішній час обслуговує прибудинкову територію загальної площею 90710 тис. м²., 57 багатоповерхових житлових будинків, загальною площею квартир будинків 49327,27 м².

В прибиранні та утриманні прибудинкових територій на даний час задіяні 7 двірників. При нормі обслуговування 3,0 тис м². прибудинкової території одним двірником на даний час обслуговується 13,0 тис. м².

Послуги з утримання прибудинкових територій багатоповерхових будинків м. Сватове, що надає підприємство КП «Сватове-благоустрій» навіть при таких умовах є збитковими, що зумовлює погіршення фінансового стану підприємства і умов його господарювання.

Тариф на послуги КП «Сватове-благоустрій» з утримання прибудинкових територій багатоповерхових будинків м. Сватове не змінювався з 2008 року.

Вагомими причинами збиткової діяльності підприємств житлового господарства у 2010 році є:

- зростання собівартості послуг за рахунок збільшення вартості матеріальних витрат (паливо-мастильних, інших матеріалів);

- збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та відповідних обовязкових нарахувань на зарплату;

- збільшення вартості послуг підрядних організацій ;

2.     Мета державного регулювання тарифів на послуги

Метою розробки та впровадження проекту рішення виконавчого комітету Сватівської міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з утримання прибудинкових територій КП «Сватове-благоустрій» у м. Сватове» є:

- підвищення якості надання послуг населенню з утримання прибудинкових територій, поліпшення житлових умов проживання;

- стабілізація фінансового стану комунального підприємства, своєчасна виплата заробітної плати робітникам підприємства;

- своєчасність розрахунків комунального підприємства за спожиті енергоносії, збільшення обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

- збереження прав мешканців будинків на отримання субсидій та пільг по сплаті за житлово-комунальні послуги;

Формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

  1. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблем

Чинні нормативні документи, такі як: Житловий Кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», постанова КМУ від 20 травня 2009 року №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та інші законодавчі акти, які повністю визначають загальні вимоги до утримання прибудинкової території. Але на теперішній час вимоги нормативних документів щодо експлуатації житла виконуються не в повному обсязі, що пов’язано з невідповідністю діючого тарифу.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого рішення 28-ї сесії Сватівської міської ради від 22.10.2008р., так як не відповідає обґрунтованому рівню витрат підприємств з утримання прибудинкових територій.

Дане питання не може бути розв’язано за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження виконавчим комітетом Сватівської міської ради розмірів оплати за послуги з утримання прибудинкових територій, згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», яким визначено повноваження встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій органом місцевого самоврядування.

Величина тарифу на послуги з утримання прибудинкових територій розрахована відповідно до витрат, які закладені на 1 кв.м. загальної площі квартир в багатоквартирних житлових будинках м. Сватове. При цьому виконання робіт по прибиранню та утриманню прибудинкових територій заплановано 12 двірниками при 7 двірниках на даний час.

Необхідність впорядкування тарифів на послуги з утримання прибудинкових територій у 2011 році обумовлено рядом факторів, а саме:

- необхідністю підвищення якості послуг утримання прибудинкових територій;

- необхідністю приведення чисельності двірників, що задіяні на роботах по утриманню прибудинкових територій до нормативної у відповідності до КЗоП та інших норматиних актів;

- зростання цін і тарифів на матеріальні та паливо-енергетичні ресурси;

- збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

- збільшення додаткових витрат, пов’язаних зі зростанням вартості робіт з дезинсекції, дератизації;

  1. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Альтернативою цьому регуляторному акту може бути:

- створення власниками квартир багатоповерхових житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та утримання прибудинкових територій власними силами;

- наданням з міського бюджету фінансової підтримки у розмірі, який би повною мірою відшкодовував збитки підприємства по утриманню прибудинкових територій. На жаль міський бюджет не має можливості надати фінансову підтримку в такому об’ємі ;

5. Аналіз вигод та витрат

Прийняття регуляторного акту надасть можливість утримувати прибудинкову територію багатоповерхових житлових будинків м. Сватове в належному стані, створювати умови для комфортного проживання мешканців міста, поліпшити фінансово-економічний стан підприємства.

Встановлення тарифу на утримання прибудинкових територій на рівні відшкодування існуючих витрат надасть можливість споживачам послуг мати можливість отримувати більш якісні та сучасні послуги, що дозволить жити в більш комфортних умовах; підприємству - підвищити рівень доходів від основної діяльності, що безпосередньо вплине на поліпшення його фінансового стану; державі – своєчасне надходження обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, розрахунки за енергоносії, що, в свою чергу, дасть можливість своєчасної сплати соціальних виплат населенню.

6. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків

Впровадження та виконання даного регуляторного акта вплине на збільшення незадоволення населення щодо підвищення тарифу на послуги КП «Сватове-благоустрій» по утриманню прибудинкових територій, тому що заробітна плата та пенсії залишаються ще на низькому рівні.

Однак слід пам’ятати, що збереження діючого тарифу незмінним призведе до подальшого погіршення фінансово-господарського становища КП «Сватове-благоустрій», до його банкрутства і ліквідації, що залишить житлові будинки без експлуатуючої організації, ще більш погіршиться технічний стан житлового фонду. Мешканці будинків залишаться сам-на-сам з проблемами утримання прибудинкової території будинків.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві до запропонованого регуляторного акта будуть вноситися відповідні коригування.

В період після оприлюднення та обговорення тарифу за необхідністю по окремим адресам будуть вноситись необхідні зміни та уточнення .

Показником результативності є підвищення якісного та своєчасного надання послуг з утримання прибудинкових територій, покращення та збереження житлового фонду, поліпшення умов проживання.

Результативність регуляторного акта буде щоквартально відстежуватися шляхом здійснення контролю за збільшенням обсягів надходжень від надання послуг з утримання прибудинкових територій, що призведе до покращення фінансового стану житлового підприємства та забезпечить його стабільну роботу.

Впорядкування плати забезпечить: соціальну справедливість в питаннях оплати за житлові послуги, що їх надають мешканцям міста Сватове, вироблення гнучкої й ефективної тарифної політики в житловій сфері, можливість подальшого розвитку галузі. За умов досягнення беззбиткової діяльності підприємством буде забезпечено самостійно і своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за отримані товари, роботи, послуги стороннім організаціям, своєчасно виплачувати заробітну плату своїм працівникам, підвищити якість надання послуг з утримання прибудинкових територій.

З метою відстеження результативності рішення виконкому про впорядкування плати за утриманням прибудинкових територій для населення у місті Сватове пропонуються такі заходи:

1. Аналіз контролюючими органами фінансової звітності підприємств.

2. Обговорення результатів і наслідків прийнятого регуляторного акту.

3. Вивчення думки громадськості щодо якості і вартості послуг з утримання прибудинкових територій.

Директор КП «Сватове-благоустрій» Л.В. Ульяненко

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися на сторінку Рішення Сватівського Міського виконавчого комітету

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.